Należy jedynie dodać, iż ze względu na dekoracyjny charakter okolicy, wskazane byłoby użycie do wygrodzenia słupków żeliwnych.