Nietrudno dostrzec liczne mankamenty ruchu pieszego na ul. Sokratesa. Przybywa ich w miarę zabudowy kolejnych działek. Przykład kolejnego (także pokazany w naszej prezentacji na posiedzeniu) to zbędna zatoka autobusowa i de facto brak w tym miejscu ciągu pieszego urągający wszelkim normom.