Ulica Sokratesa nabrała złej sławy już w wydanym 6 lat temu przez KRBRD podręczniku ,,Ochrona pieszych”. Zacytowano w nim krytyczną opinię audytora BRD o lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy o przekro­ju 1x4 przy dodatkowym poszerzeniu jezdni. Długość przejścia pieszych przez jezdnię wynosi w tym miejscu ok. 17 m. Długi odcinek prosty zachęca do rozwijania dużych prędkości pojazdów. Lokalizacja tym bardziej niezrozumiała, że po drugiej stronie wlotu kończy się pas dzielący pasy ruchu, który zapewniłby na przejściu azyl dla pieszych. Występuje bardzo wy­sokie ryzyko potrącenia pieszego na przejściu.