Ten błąd naprawiono budując azyle. Ale pozostawiono bez zmian wadliwą i sprzeczną z prawem geometrię drogi. Nie tylko jej nie zwężono, ale miejscowo jeszcze poszerzono o dodatkowe pasy zwiększając zagrożenie.