Do: Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

Nawiązując do drugiej wersji projektu przebudowy ul. Sokratesa, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Nowa wersja projektu jest zdecydowanie bliższa stanu docelowego. Istotnymi pozytywnymi zmianami są uzupełnienie brakującej infrastruktury rowerowej po drugiej stronie ulicy, jak tez zastosowanie dwóch rond.

2. Na wszystkich zjazdach należy wykonać przejścia i przejazdy wyniesione i bez poprzecznych obrzeży, z ciągłością masy bitumicznej.

3. Przystanki komunikacji miejskiej powinny zostać podzielone na dwa zespoły: Cienka i Tołstoja, a projekt uzupełniony o brakujące przystanki. Zawarty w projekcie układ sprzed 30 lat nie uwzględnia nowej zabudowy mieszkaniowej po stronie zachodniej, jak też wzmożonego ruchu autobusowego wraz z rozbudową metra.

Uwagi szczegółowe:

4. Przejazd i przejście przez wlot ronda ul. Kaliszówka należy przybliżyć do tarczy ronda, analogicznie jak na przeciwnym wlocie i wlocie ul. Petofiego Proponowana geometria skutkuje dużymi uciążliwościami dla pieszych i rowerzystów i narusza wymogi CROW. Klasa i funkcje ul. Kaliszówka nie uzasadniają takiego nadawania priorytetu jeżdżącym nią samochodom względem nadrzędnego ciągu ul. Sokratesa.

5. Należy zmniejszyć wyłukowanie zjazdu sąsiadującego z ul. Cienką (aż 12 metrów!) Nie ma takiej potrzeby przy pasie jezdni ok. 4 m i braku wyspy dzielącej utrudniającej ew. manewry dłuższych pojazdów. Należy zastosować zabrukowanie nawierzchni w celu przeciwdziałania rozpędzania się już na wyjeździe z posesji. Zachęcanie do tego jest w tym miejscu bardzo niebezpieczne.

6. Przejazd i przejście przez wlot ul. Cienkiej należy poprowadzić lekko po skosie, równolegle do znaków P-13. Dzięki temu nie będzie potrzebne aż tak znaczące odgięcie DDR prowadzącej do tego przejazdu. Przebieg stanie się bardziej płynny i wygodny. Przybędzie miejsca na chodnik zajętego w projekcie przez DDR

7. Przy przystanku za ul. Cienką w stronę Wólczyńskiej pas dzielący zostaje poszerzony do 3,37 m przy wąskim peronie przystanku wciśniętym między DDR a jezdnię i pas ruchu szerokości 4 m obok zatoki 3 m. Należy poszerzyć chodnik/przystanek o 2-2,5 m, zachowując dwumetrową szerokość pasa dzielącego.

8. Należy skorygować bieg DDR na bardziej łagodny, bez dwóch odgięć w połowie między ul. Cienką i Petofiego.

9. Kontynuacja przejazdu przy ul. Cienkiej w stronę kolejnego przejazdu (w kształcie litery J) sugeruje nakaz skrętu rowerem tylko w jedną stronę i niemożliwość jazdy na wprost CPR, wymaga uzupełnienia brakującej relacji nawierzchnią do litery T (czy patrząc szerzej litery H).

10. Z uwagi na brak przejazdu przy ul. Petofiego, należy rozważyć wprowadzenie czwartego wlotu DDR w rondo, przynajmniej dla lewoskrętu rowerem w ul. Petofiego. Wyjeżdżający z niej mogą wjechać na DDR jednym z dwóch zjazdów.

11. Należy zrezygnować z aż 4 pasów ul. Sokratesa przed Wolczyńską na rzecz dwóch pasów. Poprawi to bezpieczeństwo i pozwoli na skrócenie cykli sygnalizacji ze względu na krótszy czas ewakuacji pieszych.

12. Na skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską należy dostosować przebieg drogi dla rowerów w południowo-wschodnim rogu skrzyżowania do obsługiwanej relacji, tak by zlikwidować trzy ciasne zakręty na odcinku kilkunastu metrów.

13. Na wysokości Tołstoja 4 nowe przejście dla pieszych powinno zostać uzupełnione o przejazd dla rowerzystów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Zobacz też

Kto chce wykończyć Sokratesa? [zobacz >>>]

Uwagi do projektu zagospodarowania terenu ul. Sokratesa ze stycznia ub.r. [zobacz >>>]