Podczas zorganizowanego w ramach konferencji przejazdu "ekobusem", a także indywidualnych wycieczek w czasie wolnym, bacznie przyglądaliśmy się praskim rozwiązaniom komunikacyjnym. Najciekawsze zaprezentujemy w odrębnych artykułach.