• pieszy niepełnosprawny z osobą towarzyszącą potrzebuje przestrzeni o szerokości minimum 1,20 m, osoba niewidoma – 1,00-1,10 m,