Na Placu Trzech Krzyży, czyli kilometr od sejmu jeden z chodników ma 2 metry, ale... Z jednej strony jest jezdnia, z drugiej parkują samochody, zaś na środku stoją latarnie. Efektywna szerokość chodnika to 30 cm, czyli dużo poniżej minimum wymaganego przez prawo.