Do: Zarząd Transportu Miejskiego

dotyczy: poprawy warunków podróżowania na stojąco w wagonach metra

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącym popytem na podróże metrem i często słyszanymi skargami na tłok w wagonach składamy wniosek o poprawienie możliwości bezpiecznego trzymania się przez stojących pasażerów podczas jazdy.

W wagonach metra warszawskiego niezależnie od typu występuje bardzo odczuwalny brak poręczy w obszarze wyznaczonym światłem drzwi. Nie stwarza problemów poniżej pewnego poziomu napełnienia wagonu. Jednak w przypadku Warszawy w godzinach szczytu pasażerowie są zmuszeni tłoczyć się również przy samych drzwiach, a wówczas sięgnięcie do uchwytu staje się bardzo utrudnione. Uchwyt znajduje się zbyt daleko lub dostęp do niego ograniczają inni pasażerowie. Ma to znacząco negatywny wpływ na komfort podróżowania.

Zwracamy też uwagę, że skuteczność uchwycenia się poręczy i zachowania równowagi jest minimalna w przypadku całkowicie wyciągniętego ramienia. Z optymalnym chwytem mamy do czynienia, gdy ręka jest możliwie blisko ciała i zgięta w łokciu. Chwytanie z trudem i na wyciągnięcie całej ręki, do czego non stop zmuszają warunki w wagonach metra, jest niekorzystne z punktu widzenia zdrowia, samopoczucia, bezpieczeństwa i zachowania równowagi przy hamowaniu i przyspieszaniu pociągu.

Proponujemy wprowadzenie w wagonach rosyjskich dwóch poziomych poręczy dla pasażerów nad każdymi drzwiami oraz dwóch prostopadłych do nich poręczy łączących. Wysokość i kształt tych dodatkowych poręczy wymaga ustalenia. Podobne uzupełnienie powinno się znaleźć również w wagonach produkcji ALSTOM. Jeśli naszą propozycję uznają Państwo za nietrafną, to prosimy o przedstawienie innych sposobów skutecznej poprawy omawianej kwestii i pilne podjęcie działań.

Zwracamy też uwagę, że wagony metra powinny być lepiej przystosowane do przewozu bagażu, wózków i rowerów (półki lub wieszaki, uchwyty, oznakowanie itp.)

Prosimy o zobowiązanie Metra Warszawskiego do uwzględnienia w/w potrzeb zarówno w już posiadanym taborze, jak i w planach zakupów nowych pociągów (SIWZ). Liczymy na poważne, konstruktywne i pilne potraktowanie wniosku.