3. Negatywnie opiniujemy urwanie ciągłości drogi rowerowej po południowej stronie ulicy na odcinku od 0+250 do ulicy Czerniakowskiej. Droga rowerowa powinna zostać doprowadzona do ulicy Czerniakowskiej kosztem zatoki autobusowej, skutkującej również niepotrzebnym wydłużeniem przejścia dla pieszych.