Pismo ZM-17-0764-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy tramwaju na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejście przez ul. Bitwy Warszawskiej na skraju parku przesunięto w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich. Jest to bardziej niebezpieczna (między dwoma zawrotkami) i mniej dogodna lokalizacja. Przejście powinno zostać przesunięte bliżej wylotu tunelu, np. przesuwając zawrotkę.

2. Należy zapewnić chodnik o szerokości min. 2,2m (wskazane 2,5m, w szczególności na odcinku Białobrzeska-Szczęśliwicka. Szerokość 2,0m jest nieadekwatna do charakteru ulicy i natężenia ruchu.

3. Należy zrezygnować z jednokierunkowego zjazdu DDR w Szczęśliwicką na północ, jako że nie zapewnia bezpiecznych warunków włączenia się do ruchu (osłoniętego pasu włączenia).

4. Na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej przejazd rowerowy powinien zostać przekształcony w 4. wlot skrzyżowania.

5. Należy ograniczyć rozmiar skrzyżowania Grójecka/Banacha, znajdującego się w całości w śródmiejskiej strefie obsługi komunikacyjnej, gdzie ruch samochodowy powinien być ograniczany na rzecz korzystnych warunków dla ruchu pieszego. W szczególności należy uwzględnić planowane ograniczenie przekroju ul. Grójeckiej do maks. 2x2 (obecnie rozpoczynane od przebudowy placu Narutowicza).

6. Ulica Banacha powinna mieć przekrój 2x2 + ewentualne pasy do skrętu na skrzyżowaniach. Pas do lewoskrętu z Banacha w Grójecką powinien zaczynać się bezpośrednio przed skrzyżowaniem, a ew. półzatoka autobusowa kończyć się bezpośrednio za przystankiem. Na odcinku Grójecka - Pawińskiego w miejscu obecnego 3. pasa należy zaprojektować pasy/zatoki postojowe, a tam gdzie w projekcie po stronie południowej przewidziano zatoki - nasadzić szpaler drzew. Po stronie północnej można na 3. pas przenieść postój taxi z chodnika.

7. W przekroju ul. Grójeckiej na północnym wlocie skrzyżowania należy wygospodarować miejsce na obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów.

8. Należy zapewnić obustronne dojścia do przystanków również na skrzyżowaniu Grójecka/Banacha.

9. Biorąc pod uwagę etapowanie realizacji prac nad budową trasy tramwajowej, projekt powinien zostać uzupełniony o jednokierunkowy zjazd na jezdnię ul. Banacha w kierunku wschodnim przed granicą zadań B i C.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Projekt

Koncepcja budowy tramwaju do Wilanowa, zadanie B: JPG, 5201 kB, JPG, 8446 kB, JPG, 19459 kB, JPG, 16359 kB, JPG, 9456 kB.