Pismo ZM-19-0858-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu koncepcji zagospodarowania terenu dla węzła przesiadkowego przy stacji metra przy ul. Sochaczewskiej i Lazurowej, przesyłam uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna:

Audyt projektów utrudnia brak informacji, jaki obszar obejmują. Jeżeli cały ujęty na rysunkach, to drogi dla rowerów powinny zostać doprowadzone, do ich krawędzi lub miejsc najbliżej tych krawędzi umożliwiających efektywne włączenie się do ruchu (np. do Klemensiewicza i drogi przy centrum handlowym przy Połczyńskiej).

1. Stacja przy ul. Sochaczewskiej

1.1. Przekrój ulicy Sochaczewskiej powinien zostać poszerzony do dwóch pasów ruchu za, a nie przed przejściem dla pieszych przy wjeździe na pętlę autobusową. W obecnej formie projekt sprzyjać będzie niebezpiecznym zachowaniom kierowców na przejściu.

1.2. Analogicznie, przekrój przejścia przez wschodnią jezdnię ul. Sochaczewskiej powinien być nie większy niż jeden pas ruchu (3m). Stosowanie malowanych powierzchni wyłączonych z ruchu nie będzie zapobiegać wyprzedzaniu na przejściu.

1.3. Przejścia dla pieszych przez wjazd na pętlę autobusową wzdłuż ul. Sochaczewskiej oraz przez ul. Sochaczewską należy uzupełnić o przejazdy dla rowerzystów, by możliwe było zgodne z prawem włączenie się do ruchu w obu kierunkach.

1.4. Przekrój wylotu ul. Sochaczewskiej na skrzyżowaniu z Połczyńską należy dostosować do odpowiadającej mu liczby pasów na przeciwległym wlocie (jednego).

1.5. Drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Połczyńskiej w kierunku wschodnim należy doprowadzić do jezdni, tak by umożliwić płynne włączenie się do ruchu.

1.6. Chodnik po południowej stronie ul. Połczyńskiej powinien zapewniać możliwość dojścia od przystanków autobusowych do pętli bez konieczności kilkukrotnego przecinania drogi dla rowerów. W tym celu można np. zamienić miejscami przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez południowe przedłużenie Sochaczewskiej. Parking rowerowy na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania z Połczyńską powinien zostać usytuowany tak, by nie utrudniał komunikacji pieszej między południowym przystankiem końcowym autobusów podmiejskich a przejściem przez Połczyńską.

1.7. Przekrój ul. Połczyńskiej w kierunku centrum powinien zostać ujednolicony do dwóch pasów na wprost od wjazdu do centrum handlowego.

1.8. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wjazdy na posesje powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Wyniesienia powinny mieć parametry progu spowalniającego.

2. Stacja przy ul. Lazurowej

2.1. Przekrój ul. Górczewskiej w kierunku centrum powinien zostać ograniczony do dwóch pasów ruchu, zgodnie z odpowiadającą mu liczbą pasów do jazdy na wprost na przeciwległym wlocie. Pozwoli to skrócić przejście dla pieszych oraz wygospodarować przestrzeń na kumulację pieszych i rowerzystów oraz zakręt na drodze rowerowej zamiast przewidzianego w projekcie zaokrąglonego kąta prostego.

2.2. Ten sam przekrój powinien zostać zastosowany za wjazdem na pętlę autobusową. Poprawi to warunki ruchu, zwiększając przestrzeń na kumulację pieszych i skracając czas ewakuacji.

2.3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wjazdy na posesje (w tym parkingi obiektów handlowych) oraz ulice podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej (np. naprzeciwko wjazdu na pętlę, przez uliczkę prowadzącą do rampy wjazdowej na parking) powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety. Wyniesienia powinny mieć parametry progu spowalniającego.

2.4. Pasy ruchu na ul. Górczewskiej powinny mieć przekrój 3,0m, z wyjątkiem pasa prawego.

2.5. Projekt należy uzupełnić o przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez uliczkę prowadzącą do rampy wjazdowej na parking oraz przez ul. Doroszewskiego przy Lazurowej.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Projekt

Koncepcja zagospodarowania terenu dla węzłów przesiadkowych przy stacjach metra C1 i C3: JPG, 23836 kB, JPG, 20257 kB.