2.2. W północno-wschodnim narożniku ronda u zbiegu 7 KDD i Nowaka-Jeziorańskiego ścieżki rowerowe nadmiernie dominują nad fragmentami drogi przeznaczonymi dla pieszych. Miejsce kumulacji pieszych po północnej stronie przejścia jest za małe. Przebieg chodnika i drogi dla rowerów na wysokości parkingu powinien zostać wyprostowany, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni na parking publiczny (por. uwaga 1.3), w wersji minimalnej przez zamianę miejsc parkingowych przy chodniku na równoległe.