2.1. Dojście do peronu północnego powinno zostać zapewnione z obu stron ulicy (schody również po południowej stronie). W obecnej formie projekt uniemożliwia przesiadki w relacjach wschód->północ i północ->wschód.