Analogiczna sytuacja dotyczy wybranego w 2016 roku przez ponad 1000 mieszkańców projektu obejmującego poprawę bezpieczeństwa na 6 ochockich przejściach [zobacz >>>]. Główną różnicą jest, że w tym przypadku przetargiem ogłoszonym w 2019 roku nie objęto nawet większości przejść, tłumacząc się mglistą perspektywą przebudowy ulicy Grójeckiej. Efekt jest ten sam – czyli żaden.