Wprowadzenie

Od jutra można głosować w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, do czego gorąco zachęcamy. Pomimo dążenia miasta do uznaniowego upupienia co ciekawszych projektów [zobacz >>>], co roku do głosowania dostaje się grupa takich, na które warto oddać głos.

W tym roku, na poziomie ogólnomiejskim, są to chociażby:

Numer projektu Tytuł projektu ogólnomiejskiego
53 (571) Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie
89 (668) Nowe drogi dla rowerów
14 (670) Wygodne drogi dla rowerów
39 (693) 2666 drzew dla Warszawy
124 (696) Budowa zaległej infrastruktury rowerowej
55 (700) Wiaty rowerowe przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, stacjach metra wraz z zakupem stojaków rowerowych
41 (775) Przejazdy rowerowe przez Dolinę Służewiecką i al. Wilanowską
23 (1505) Zielone dla pieszych i rowerzystów w każdym cyklu!

Więcej polecanych projektów, w tym dzielnicowych, można znaleźć na stronie budzet2022.zm.org.pl .

Zdecydowana większość projektów doczekuje się realizacji. Niestety, nie wszystkie. W przypadku niektórych projektów rowerowych, pretekstem do ich nierealizowania są wyższe niż pierwotnie przewidziane koszty. (Odpowiedzią w tym przypadku jest ww. projekt nr 39 (696), przewidujący dofinansowanie zaległych projektów rowerowych z zeszłych lat). Jednak w przypadku innych, głównym problemem wydaje się brak woli działania ze strony miasta.

Taka sytuacja dotyczy projektów wyniesienia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów...

...mimo bardzo niskiego wskaźnika bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów w Warszawie [zobacz >>>].

Z tego powodu wystąpiliśmy do nowego nadzorcy Zarządu Dróg Miejskich, by dowiedzieć się, czy coś się zmieni w przypadku zaległych projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, czy też na zawsze trafiły one do szafy.

Pismo ZM-21-0937-01-MS z 11 VI 2021 r.

Do Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

Właśnie rozpoczyna się etap głosowania w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jego popularność jednak spada, m.in. z powodu braku realizacji popularnych projektów z poprzednich edycji. Problem ten występuje zwłaszcza w przypadku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ruchu pieszego, zwłaszcza osób o ograniczonej mobilności, czyli stosowania wyniesionych przejść dla pieszych.

W 2016 roku niemal 2000 głosów otrzymały dwa projekty pt. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów”, przewidujące modernizację 15 śródmiejskich przejść [zobacz >>>].

Zgodnie z regulaminem budżetu, projekty te powinny były zostać zrealizowane w roku 2017. Tymczasem Zarząd Dróg Miejskich po ogłoszeniu nieudanego przetargu w maju 2017 roku czekał dwa lata do ogłoszenia kolejnego, a przez ponad dwa lata od tego czasu nadal nic nie zostało zrobione. Tym samym minęło 5 lat, a efektów brak.

Analogiczna sytuacja dotyczy wybranego w 2016 roku przez ponad 1000 mieszkańców projektu obejmującego poprawę bezpieczeństwa na 6 ochockich przejściach [zobacz >>>]. Główną różnicą jest, że w tym przypadku przetargiem ogłoszonym w 2019 roku nie objęto nawet większości przejść, tłumacząc się mglistą perspektywą przebudowy ulicy Grójeckiej. Efekt jest ten sam – czyli żaden.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o informację, czy zamierza Pan podjąć działania, które doprowadzą do rozpoczęcia realizacji zaległych projektów w terenie w bieżącym roku. Jeżeli tak, proszę o informację, jakie działania są planowane do podjęcia (np. wykonanie dokumentacji przez pracowników urzędu, zlecenie jej z wolnej ręki – zgodnie z art. 214 ustawy PZP), oraz jaki przewidziano harmonogram działań. Jeżeli nie, proszę o informację, z czego wynika tak konsekwentna negacja przez urząd miasta dążenia mieszkańców do poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach.