Pismo Zarządu Dróg Miejskich

Warszawa, dnia 25.11.2008 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2008 r., znak: ROW/08/0027/01/MS [zobacz >>>], w sprawie przeprowadzenia ściezki rowerowej przez skrzyżowanie ul. Banacha z ul. Żwirki i Wigury, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przewiduje w roku 2009 uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia ścieżki rowerowej przez rozpatrywane skrzyżowanie.

Odnośnie udzielenia informacji szczegółowych prosimy zwracać się bezpośrednio do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzciński

Od redakcji

Od przetargu na projekt do wykonania przejazdu jeszcze długa droga, można jednak mieć nadzieję, że gdy proces inwestycyjny ruszy, to drobne udogodnienie zostanie wykonane w dającej się przewidzieć przyszłości...

...i będzie można legalnie przejechać ze ścieżki rowerowej przez Pole Mokotowskie do znajdującego się po drugiej stronie Żwirki i Wigury ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Banacha.