Zmiany wprowadzone

$h=KDS za pasami rowerowymi na Stryjeńskich
$k=ursynów, pasy_rowerowe, kds_transport,
$a=Robert Buciak, Anna Zielnik
$d=2016.05.19
$z=
$o=
$b=

#Wprowadzenie

Na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu 18 maja uchwalono stanowisko ws. zmian na ul. Stryjeńskich.

stryjenskich-14a-1.jpg
Przypomnijmy, rok temu złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego projekt, którego celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie ruchu rowerowego na tej ulicy (link do projektu:
http://bp2016warszawa.zetwibo.pl/taskPropose/1960
. Na zmianach zyskają też kierowcy, gdyż bezpieczniej będzie można wjechać w boczne ulice i z nich wyjechać.

stryjenskich-165-2.jpg
Jak pokazują badania ruchu, dwa pasy dla samochodów w jedną stronę nie są potrzebne. Ruch może odbywać się płynnie jednym pasem w każdym kierunku.

stryjenskich-165-1.png
Obecny przekrój powoduje zaś, że zdecydowana większość (niemal 90%) kierowców nie przestrzega ograniczenia prędkości do 50 km/godz. Niektórzy przekraczają ją ponad dwukrotnie. (Wykres pochodzi z badań Zarządu Dróg Miejskich:
download://projekty/pasy_ursynow/2016_05-stryjenskich_pomiary_ZDM.pdf
)

Stryjeńskich to dobry przykład rozbieżności pomiędzy klasą drogi (główna) a faktyczną funkcją i parametrami (liczne przejścia dla pieszych i zjazdy na parkingi), co przekłada się na stan bezpieczeństwa (co roku ponad 30 zdarzeń drogowych).

Projekt do budżetu partycypacyjnego zyskał poparcie mieszkańców w głosowaniu i został skierowany do realizacji. Komisja wskazała, że projekt powinien być realizowany, zaś dialog społeczny z obawiającymi się zmian mieszkańcami lepiej prowadzony.


#Uchwała KDS ds. Transportu

<b>z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie realizacji projektu &#8222;Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich&#8221; wybranego w II edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie</b>

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Projekt <q>Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich</q> został pozytywnie zweryfikowany przez urzędników jako możliwy do realizacji i zgodny ze strategicznymi dokumentami miasta. Na jego wdrożenie oddało swój głos 1394 mieszkańców Warszawy. Zgodnie z regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Warszawie powinien zostać zrealizowany w 2016 roku. Komisja popiera projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja apeluje o poszanowanie umowy społecznej, jaką jest budżet partycypacyjny i tym samym wnioskuje o realizację projektu <q>Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich</q>.

2. Komisja pozytywnie ocenia działania podjęte przez Zarząd Dróg Miejskich w celu realizacji projektu zgodnie z przyjętymi terminami, w tym...

stryjenskich-165-4.jpg
...przedstawienie <a href="https://zdm.waw.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-bp-2016">projektuprojektu wykonawczego i organizację konsultacji społecznych w styczniu</a>,styczniu, rozpatrzenie uwag mieszkańców...

stryjenskich-165-3.jpg
...oraz przygotowanie <a href="https://zdm.waw.pl/uploads/767/stryjenskich_1460731950.pdf">własnejwłasnej prezentacji nt. projektu</a>.projektu.

Jest ona dobrym przykładem działań edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona mieszkańców na temat transportu. Komisja zachęca Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy do opracowania we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, Zarządem Dróg Miejskich i organizacjami pozarządowymi systemowych rozwiązań w zakresie edukacji mieszkańców nt. transportu. Zdaniem Komisji ten lokalny konflikt jest jednym z wielu sporów dotyczących rozwiązań transportowych omawianych emocjonalnie, a nie merytorycznie. Zadaniem władz samorządowych jest prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sposób minimalizujący konflikty.

3. Komisja z niepokojem przyjmuje decyzje władz dzielnicy Ursynów o powołaniu komisji w sprawie realizacji projektu <q>Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich</q>. Komisja apeluje o poszanowanie obowiązującego regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego i decyzji mieszkańców podjętej w głosowaniu.

Prezydium Komisji:<br />
Robert Buciak<br />
Michał Harasimowicz<br />
Sławomir Lorenc


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.