Zmiany wprowadzone

$h=Polskie miasta ignorują pieszych w czasie pandemii
$k=$k=kraj, piesi, srn.aktualnosci
$a=Robert Buciak, Paweł Górny
$d=2020.07.18
$z=1
$d=2020.07.24
$z=0

$o=
$b=

Pod koniec kwietnia Federacja Piesza Polska wystosowała wniosek do władz wszystkich dużych miast w kraju. [[otworzmy-ulice-204]]. Zawierał on prośbę o wskazanie miejsc, gdzie miasta zamierzają:

- zezwolić pieszym poruszać się po jezdni,

- wprowadzić taką organizację ruchu na stałe lub czasowo (za pomocą barier, taśm, słupków lub innych wygrodzeń), aby piesi mieli możliwość chodzenia chodnikiem zgodnie z zapisami rozporządzenia o pandemii,

- przenieść ruch rowerowy z chodników na jezdnię,

- poszerzyć istniejące i wyznaczyć nowe pasy ruchu lub drogi dla rowerów na jezdniach, celem zwiększenia miejsca dla pieszych, integracji sieci ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu,

- utworzyć strefy rekreacji dla mieszkańców w miejscach, w których najbliższy park lub inny teren zieleni oddalony jest więcej niż 400 metrów, umożliwiając bezpieczne korzystanie z przestrzeni miasta bez potrzeby pokonywania znacznych odległości.

piekna_pandemia.jpg
Przenoszenie parkowania z chodnika częściowo na jezdnię na ul. Pięknej w Warszawie. Przykład zmiany w kierunku poprawy warunków ruchu pieszych, która nie do końca się udała, bo kierowcy nadal parkują czterema kołami na chodniku.

#Milczenie prezydentów

Zebraliśmy otrzymane odpowiedzi. Wyłania się z nich obraz niewiedzy, ignorancji i braku perspektywicznego myślenia. Połowa miast w ogóle nie przysłała odpowiedzi. Kolejnych kilkanaście nie zamierza wprowadzać żadnych zmian. Jedynie kilka będzie dalej oddawać przestrzeń na swoich drogach pieszym lub wprowadzi nowe udogodnienia.

Sprawdziliśmy też, co miasta napisały o poprawie warunków chodzenia na swoich stronach internetowych. W ten sposób częściowo uzupełniliśmy tabelę z odpowiedziami, choć w mocy pozostaje formalny brak udzielenia informacji zwrotnej. Dlatego oceny uzyskane na podstawie własnej kwerendy podajemy w nawiasie.

#Ocena proponowanych zmian

Odpowiedzi postanowiliśmy ocenić w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne noty oznaczają:

5 - zamierzamy wykorzystać czas pandemii na realne zmiany dające pieszym swobodę i bezpieczeństwo poruszania się

4 - damy pieszym trochę więcej miejsca niż dotychczas planowaliśmy

3 - zmieniamy miasto na bardziej przyjazne dla pieszych tak jak dotychczas planowaliśmy

2 - dla pieszych robimy drobiazgi jak zawsze

1 - nic nie zamierzamy robić, nie rozumiemy waszych pytań, jesteśmy miastem samochodowym itp.

1! - brak odpowiedzi

miasto|ocena|uzasadnienie
Warszawa|1!(3)|Miasto poszerzy chodniki na kilku ulicach tak, jak dotychczas planowało.
Kraków|4|Krakowska tarcza dla mobilności zmienia jezdnię pod Wawelem na strefę zamieszkania, oddaje cały chodnik na Moście Grunwaldzkim dla pieszych i wiele innych zmian. Wprowadzono je szybko w trakcie pandemii.
Łódź|1|Miasto nie planuje żadnych zmian
Wrocław|4-|Miasto powiększyło strefę pieszą o dwie ulice, poszerzyło chodniki w kilkunastu miejscach, pojawiły się nowe strefy tempo-30 i 18 parków kieszonkowych.
Poznań|1!(4)|Miasto uporządkuje przestrzeń kilkunastu ulic i poszerzy chodniki. Planuje też ograniczyć ruch samochodowy przed trzema szkołami. W kilku miejscach przeniesie ruch rowerowy z chodników na jezdnie.
Gdańsk|4-|Miasto wprowadzi strefy zamieszkania na kilku ulicach, przeniesie też parkowanie z chodnika na jezdnię, w tym na Al. Grunwaldzkiej, która jest główną ulicą miasta.
Szczecin|1!|Miasto nie tylko nie udzieliło nam odpowiedzi, ale jedyne zmiany jakie wprowadziło, to zniesienie opłat za parkowanie. Wstyd.
Bydgoszcz|3|Miasto zrealizuje dotychczasowe plany przenoszenia parkowania z chodników na jezdnie i wykona parki kieszonkowe w ramach... budżetu obywatelskiego.
Lublin|1!(3)|Miasto planuje wykonać dotychczasowe powolne zmiany.

Białystok|1!|Brak odpowiedzi
Katowice|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany zmian w centrum i wprowadzania stref tempo-30 na osiedlach.
Gdynia|1!|Brak odpowiedzi
Częstochowa|1|Miasto nie planuje zmian, bo... to pogorszy bezpieczeństwo.
Radom|1!|Brak odpowiedzi
Toruń|1!|Brak odpowiedzi
Sosnowiec|1|Nie planują zmian.
Kielce|2|Miasto planuje parklet i woonerf, dbają o zieleń, ale nie planuje większych zmian.
Rzeszów|1|Miasto nie planuje zmian, bo... nie ma takiego nakazu.
Gliwice|1|Miasto nie planuje zmian, bo... większość ulic jest dwukierunkowa.
Zabrze|1|Miasto nie planuje zmian, bo... ma duże potrzeby parkingowe, więc nie mogą zlikwidować miejsc na chodnikach, a poza tym to kosztuje.
Olsztyn|1!|Brak odpowiedzi

Bielsko-Biała|1|Miasto nie planuje zmian, bo... mają mało miejsca na ulicach i musi być dojazd do każdego budynku.
Bydgoszcz|3|Miasto zrealizuje dotychczasowe plany przenoszenia parkowania z chodników na jezdnie i wykona parki kieszonkowe w ramach... budżetu obywatelskiego.
Bytom|1!|Brak odpowiedzi
Zielona Góra|1!|BrakChorzów|1!|Brak odpowiedzi
Rybnik|1|Miasto

Częstochowa|1|Miasto
nie planuje zmian, bo... są miastem samochodowym i dlatego znieśli opłaty za parkowanie.
Ruda Śląska|1!|Brak odpowiedzi
Opole|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany, czyli powiększy strefę zamieszkania w centrum i powiększy strefy tempo-30. Nie planują zmian tymczasowych.
Tychy|1!|Brak odpowiedzi
Gorzów Wielkopolski|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany. Ograniczają ruch samochodowy w centrum, wdrożą nowe deptaki, strefy zamieszkania i strefy tempo-30. Nie planują nowych zmian.
to pogorszy bezpieczeństwo.
Dąbrowa Górnicza|1!|Brak odpowiedzi
Elbląg|1!|Brak odpowiedzi
Gdańsk|4-|Miasto wprowadzi strefy zamieszkania na kilku ulicach, przeniesie też parkowanie z chodnika na jezdnię, w tym na Al. Grunwaldzkiej, która jest główną ulicą miasta.
Gdynia|1!|Brak odpowiedzi
Gliwice|1|Miasto nie planuje zmian, bo... większość ulic jest dwukierunkowa.
Gorzów Wielkopolski|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany. Ograniczają ruch samochodowy w centrum, wdrożą nowe deptaki, strefy zamieszkania i strefy tempo-30. Nie planują nowych zmian.
Kalisz|1!|Brak odpowiedzi
Katowice|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany zmian w centrum i wprowadzania stref tempo-30 na osiedlach.
Kielce|2|Miasto planuje parklet i woonerf, dbają o zieleń, ale nie planuje większych zmian.
Koszalin|1|Miasto nie planuje zmian, ale za to... znieśli opłaty za parkowanie.
Kraków|4|Krakowska tarcza dla mobilności zmienia jezdnię pod Wawelem na strefę zamieszkania, oddaje cały chodnik na Moście Grunwaldzkim dla pieszych i wiele innych zmian. Wprowadzono je szybko w trakcie pandemii.
Legnica|1!|Brak odpowiedzi
Lublin|1!(3)|Miasto planuje wykonać dotychczasowe powolne zmiany.
Łódź|1|Miasto nie planuje żadnych zmian.
Olsztyn|1!|Brak odpowiedzi
Opole|3|Miasto realizuje dotychczasowe plany, czyli powiększy strefę zamieszkania w centrum i powiększy strefy tempo-30. Nie planują zmian tymczasowych.

Płock|1|Miasto nie planuje zmian, bo... mieszkańcy chcą jeździć samochodami.
Poznań|1!(4)|Miasto uporządkuje przestrzeń kilkunastu ulic i poszerzy chodniki. Planuje też ograniczyć ruch samochodowy przed trzema szkołami. W kilku miejscach przeniesie ruch rowerowy z chodników na jezdnie.
Radom|1!|Brak odpowiedzi
Ruda Śląska|1!|Brak odpowiedzi
Rybnik|1|Miasto nie planuje zmian, bo... są miastem samochodowym i dlatego znieśli opłaty za parkowanie.
Rzeszów|1|Miasto nie planuje zmian, bo... nie ma takiego nakazu.
Sosnowiec|1|Nie planują zmian.
Szczecin|1!|Miasto nie tylko nie udzieliło nam odpowiedzi, ale jedyne zmiany jakie wprowadziło, to zniesienie opłat za parkowanie. Wstyd.
Tarnów|1!|Brak odpowiedzi
Toruń|1!|Brak odpowiedzi
Tychy|1!|Brak odpowiedzi

Wałbrzych|1!|Brak odpowiedzi
Warszawa|1!(3)|Miasto poszerzy chodniki na kilku ulicach tak, jak dotychczas planowało.
Włocławek|1!|Brak odpowiedzi
Tarnów|1!|Brak odpowiedzi
Chorzów|1!|Brak odpowiedzi
Koszalin|1|Miasto
Wrocław|4-|Miasto powiększyło strefę pieszą o dwie ulice, poszerzyło chodniki w kilkunastu miejscach, pojawiły się nowe strefy tempo-30 i 18 parków kieszonkowych.
Zabrze|1|Miasto
nie planuje zmian, ale za to... znieśli opłaty za parkowanie.
Kalisz|1!|Brak odpowiedzi
Legnica|1!|Brak
bo... ma duże potrzeby parkingowe, więc nie mogą zlikwidować miejsc na chodnikach, a poza tym to kosztuje.
Zielona Góra|1!|Brak
odpowiedzi

# Przewidujemy przyszłość

Uśredniona odpowiedź władz miast na nasz apel wynosi jeden i pół na pięć. Jedynie kilka największych ośrodków widzi pieszych jako odbiorców swoich prac, których trzeba wesprzeć w czasie pandemii. Teraz w wakacje problemy transportowe nie są szczególnie widoczne. Ale już we wrześniu dzieci wrócą do szkół.

Pozostaną z nami obawy rodziców o dojazdy dzieci transportem zbiorowym. Drogi wokół szkół nie będą dostosowane do ruchu pieszego. Wielu rodziców będzie więc wolało dowieść swoje dzieci samochodami. Szykujmy się we wrześniu na gigantyczne korki i zanieczyszczenie powietrza, szczególnie tam, gdzie swoboda i bezpieczeństwo poruszania się pieszo są ogromnie ważne.

Będziemy dalej przyglądać się działaniom miast i jesteśmy gotowi je wspierać we wprowadzaniu zmian prowadzących do zrównoważenia transportu.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.