Zmiany wprowadzone

$h=Co z bezpiecznymi przejściami z budżetu partycypacyjnego?
$k=warszawa, pisma, srn.aktualnosci
$a=Maciej Sulmicki
$d=2021.06.15$d=2021.06.14
$z=0
$o=
$b=

#Wprowadzenie

<b>Od dziśjutra można głosować w <a href="https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome">tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego</a>, do czego gorąco zachęcamy.</b> Pomimo dążenia miasta do uznaniowego upupienia co ciekawszych projektów [[grojecka_jeden_zero-207]], co roku do głosowania dostaje się grupa takich, na które warto oddać głos.

W tym roku, na poziomie ogólnomiejskim, są to chociażby:

Numer projektu|Tytuł projektu ogólnomiejskiego
53 (571) |Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie
89 (668) |Nowe drogi dla rowerów
14 (670) |Wygodne drogi dla rowerów
39 (693) |2666 drzew dla Warszawy
124 (696) |Budowa zaległej infrastruktury rowerowej
55 (700) |Wiaty rowerowe przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, stacjach metra wraz z zakupem stojaków rowerowych
41 (775) |Przejazdy rowerowe przez Dolinę Służewiecką i al. Wilanowską
23 (1505) |Zielone dla pieszych i rowerzystów w każdym cyklu!

Więcej polecanych projektów, w tym dzielnicowych, można znaleźć na stronie <b>
http://budzet2022.zm.org.pl
</b>.

Zdecydowana większość projektów doczekuje się realizacji. Niestety, nie wszystkie. W przypadku niektórych projektów rowerowych, pretekstem do ich nierealizowania są wyższe niż pierwotnie przewidziane koszty. (Odpowiedzią w tym przypadku jest ww. projekt nr 39 (696), przewidujący dofinansowanie zaległych projektów rowerowych z zeszłych lat). Jednak w przypadku innych, głównym problemem wydaje się brak woli działania ze strony miasta.

grojecka-159-3200.jpg
Taka sytuacja dotyczy projektów wyniesienia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów...

siec_rowerowa-159-3.jpg
...mimo bardzo niskiego wskaźnika bezpiecznych przejazdów dla rowerzystów w Warszawie [[rowerowy_skok_cywilizacyjny-3]].

Z tego powodu wystąpiliśmy do nowego nadzorcy Zarządu Dróg Miejskich, by dowiedzieć się, czy coś się zmieni w przypadku zaległych projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, czy też na zawsze trafiły one do szafy.

#Pismo ZM-21-0937-01-MS z 11 VI 2021 r.

Do Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

Właśnie rozpoczyna się etap głosowania w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Jego popularność jednak spada, m.in. z powodu braku realizacji popularnych projektów z poprzednich edycji. Problem ten występuje zwłaszcza w przypadku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ruchu pieszego, zwłaszcza osób o ograniczonej mobilności, czyli stosowania wyniesionych przejść dla pieszych.

bp2017-srodmiescie-wars-przejazdy.jpg
W 2016 roku niemal 2000 głosów otrzymały dwa projekty pt. &#8222;Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów&#8221;, przewidujące modernizację 15 śródmiejskich przejść [[bp2017.srodmiescie]].

Zgodnie z regulaminem budżetu, projekty te powinny były zostać zrealizowane w roku 2017. Tymczasem Zarząd Dróg Miejskich po ogłoszeniu nieudanego przetargu w maju 2017 roku czekał dwa lata do ogłoszenia kolejnego, a przez ponad dwa lata od tego czasu nadal nic nie zostało zrobione. Tym samym minęło 5 lat, a efektów brak.

bp2017-ochota-przejazdy.jpg
Analogiczna sytuacja dotyczy wybranego w 2016 roku przez ponad 1000 mieszkańców projektu obejmującego poprawę bezpieczeństwa na 6 ochockich przejściach [[bp2017.ochota]]. Główną różnicą jest, że w tym przypadku przetargiem ogłoszonym w 2019 roku nie objęto nawet większości przejść, tłumacząc się mglistą perspektywą przebudowy ulicy Grójeckiej. Efekt jest ten sam &#8211; czyli żaden.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o informację, czy zamierza Pan podjąć działania, które doprowadzą do rozpoczęcia realizacji zaległych projektów w terenie w bieżącym roku. Jeżeli tak, proszę o informację, jakie działania są planowane do podjęcia (np. wykonanie dokumentacji przez pracowników urzędu, zlecenie jej z wolnej ręki &#8211; zgodnie z art. 214 ustawy PZP), oraz jaki przewidziano harmonogram działań. Jeżeli nie, proszę o informację, z czego wynika tak konsekwentna negacja przez urząd miasta dążenia mieszkańców do poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa na drogach.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.