23 czerwca odbyło się drugie wspólne posiedzenie dwóch Komisji Dialogu Społecznego: do spraw Transportu oraz do spraw Architektury i Planowania Przestrzennego. Członkowie komisji dyskutowali nad aspektami komunikacyjnymi i przestrzennymi zagospodarowania istotnych części przestrzeni miejskiej, w tym placu Unii Lubelskiej...

...oraz przestrzeni nad torami linii średnicowej na odcinku od placu Zawiszy do Dworca Centralnego.

Na poprzednim posiedzeniu odbyła się dyskusja z przedstawicielami PKP SA, spółki deweloperskiej PKP - XCity, PKP PLK SA oraz Urzędem Miasta. We wtorek obie komisje przyjęły zaś stanowisko w sprawie zagospodarowania przestrzeni nad wykopem linii średnicowej.

Uchwała dwóch Komisji

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zagospodarowania terenu nad torami kolejowymi w centrum Warszawy

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r., regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury i planowania przestrzennego z dnia 7 sierpnia 2009 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja pozytywnie ocena inicjatywę zagospodarowania terenów nad torami kolejowymi w centrum Warszawy w sposób zapewniający ogólnodostępne przestrzenie publiczne przy równoczesnym zapewnieniu zabudowy mieszkalno-biurowo-handlowej w miejscach łatwo dostępnych środkami transportu zbiorowego. Właściwym podejściem jest skoordynowanie tych prac z remontem torów, tak by ruch pociągów nie był wstrzymywany na dłużej niż dwa lata.

2. Komisja podkreśla potrzebę zastosowania całościowego podejścia, uwzględniającego wszystkie odcinki torów pomiędzy placem Zawiszy a al. Jana Pawła II, tak by dalsze prace w tym zakresie nie musiały czekać dziesięcioleci na kolejne prace modernizacyjne infrastruktury liniowej.

3. W szczególności konieczne jest:

- uzgodnienie z Warszawską Koleją Dojazdową sposobu i terminu zagospodarowania przestrzeni nad odsłoniętymi torami WKD,

- uwzględnienie w pracach PKP PLK oraz PKP SA/XCity zagospodarowania przestrzeni nad torami na odcinku plac Zawiszy-Żelazna, przynajmniej w zakresie wykonania lekkiej konstrukcji umożliwiającej poruszanie się po niej niezmotoryzowanych (tak by umożliwić np. wykonanie trasy rowerowej wzdłuż Alej Jerozolimskich),

- uzgodnienie z ewentualnymi pozostałymi interesariuszami (w tym zwłaszcza Urzędem Miasta i Urzędami Dzielnic Ochota i Wola) oczekiwań względem zagospodarowania przestrzeni nad torami, tak by mogły one zostać uwzględnione podczas modernizacji,

- przykrycie torów w sposób minimalizujący konieczność wycinki rosnących wzdłuż nich drzew.

Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego:
Jacek Kuskowski
Małgorzata Pastewka
Patryk Zaremba