Rzecznik Niezmotoryzowanych do Zarządu Dróg Miejskich

Dotyczy: zapobiegania nielegalnemu parkowaniu na Krakowskim Przedmieściu.

Proszę o zastąpienie betonowych słupków wolnostojących, oryginalnie mających służyć zapobieganiu nielegalnemu parkowaniu przy pomniku Kopernika, zgodnymi z prawem słupkami umocowanymi na stałe w podłożu. Ze względu na zabytkowy charakter Krakowskiego Przedmieścia konieczne jest zastosowanie słupków żeliwnych.

Po pierwsze, betonowe cylindry nie spełniają swojej funkcji. Łatwość ich przesuwania czyni je całkowicie nieskutecznymi. Zamiast porządkować przestrzeń na chodniku, po kilku dniach jedynie ją zaśmiecają, obok nielegalnie zaparkowanych samochodów.

Przestrzeń po prawej to teoretycznie chodnik ze stojakami na rowery.

Po drugie, betonowe cylindry są niezgodne z prawem. Załącznik 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) precyzuje, iż słupki mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Co więcej, powinny one być stabilne, co trudno powiedzieć o słupkach, które każdy może przesuwać.

Zwracam się więc o możliwie szybkie zamontowanie zgodnych z prawem słupków uniemożliwiających parkowanie za pomnikiem Kopernika, od strony ulicy Osterwy, jak również zmuszających do przestrzegania nakazu parkowania równoległego po drugiej stronie ulicy Osterwy. Aktualnie w tej okolicy panuje bałagan w zakresie parkowania, całkowicie niezgodny z reprezentatywnym charakterem ulicy. Brak szybkiej reakcji będzie skutkował dewastacją nawierzchni nie przeznaczonych do parkowania i oszpeceniem dopiero co odnowionej znacznym kosztem ulicy.

Wyniki interwencji

...można zobaczyć tutaj: [zobacz >>>].