Schody dla rowerów II

Cztery i pół roku po otwarciu schodów dla rowerów na Rondzie Zesłańców Syberyjskich [zobacz >>>], warszawscy rowerzyści otrzymali zmodernizowaną wersję tego innowacyjnego udogodnienia: tym razem schody zostały umieszczone zgodnie z kierunkiem jazdy.

Na ścieżkach po obu stronach ulicy Sobieskiego wybudowano schody wyremontowanej kładki dla pieszych. Czy to zemsta za pisma postulujące częstsze stosowanie podjazdów umożliwiających rowerzystom korzystanie z przejść nad jezdniami? [zobacz >>>]

Jak widać, zamontowano stosowne wzmocnienia, aby rowerzyści trzymający się prawej strony ścieżki nie uszkadzali nowowyremontowanej kładki. Na zdjęciu stan przed zamontowaniem blaszanych podjazdów po wschodniej stronie ulicy.

Co proponujemy

SRN/08/0432/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich

dotyczy: ścieżki rowerowej przy kładce nad ulicą Sobieskiego

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do wybudowania schodów i zamontowania metalowych podjazdów na ścieżce rowerowej oraz natychmiastowe zlikwidowanie zaistniałego zagrożenia poprzez zmianę przebiegu ścieżki lub usunięcie wybudowanych niezgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem elementów kładek dla pieszych.

Przy okazji remontu kładki dla pieszych na wysokości budynku Sobieskiego 99 dobudowano dodatkowe schody oraz zamontowane blaszane podjazdy dla wózków. Najwyraźniej nie wzięto przy tym pod uwagę, że kładki graniczą po obu stronach ulicy ze ścieżką rowerową. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że ścieżka wyróżnia się inną od chodnika nawierzchnią oraz oznakowaniem poziomym.

Aktualnie jadący zgodnie z prawem rowerzysta, trzymający się prawej krawędzi ścieżki, wpadnie na betonowy stopień lub ostre blaszane listwy. Przy dobrej widoczności i odrobinie szczęścia może zagrożenie ominąć, jednak tylko jeżeli akurat nie jedzie nikt z naprzeciwka, bowiem ścieżka została zwężona do szerokości uniemożliwiającej sprawne wymijanie się dwóch rowerów.

W przypadku zdecydowania się na korektę przebiegu ścieżki prosimy o zastosowanie łuków o promieniu nie mniejszym niż 20 m. Przypominamy też, że zgodnie z przepisami szerokość ścieżki rowerowej nie może wynosić mniej aniżeli 2,0 m, gdy jest ona dwukierunkowa, a od czasu przebudowy ścieżki po stronie zachodniej, ścieżki po obu stronach ulicy są dwukierunkowe.

Do wiadomości:

1. p. Karolina Malczyk, Biuro Prezydenta m. st. Warszawy

2. Wydział Transportu Rowerowego i Pieszego, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy