Co można zrobić w Śródmieściu

SRN/08/0435/01/MS

Do: Artur Kucharski, Koordynator ds. Transportu Rowerowego Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Dotyczy: ścieżek rowerowych i ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych.

Nawiązując do spotkania w Urzędzie Dzielnicy, poniżej przedstawiam listę możliwych lokalizacji ścieżek rowerowych i kontrapasów na drogach jednokierunkowych w Dzielnicy Śródmieście.

Ścieżki rowerowe

1.Aleje Ujazdowskie, na odcinku od ul. Agrykola (połączenie z istniejącą ścieżką) do placu Trzech Krzyży. Projekt ścieżki został już opracowany przez Metroprojekt ZDM i zaopiniowany przez Zielone Mazowsze;

2.Ulica Waryńskiego na odcinku plac Konstytucji-Batorego (projekt autorstwa AZET Sp. z o.o.);

3.Węzeł dróg rowerowych w rejonie zjazdu z mostu Gdańskiego – połączenie trasy rowerowej na dolnym poziomie mostu Gdańskiego ze ścieżką nadwiślańską, ze ścieżką po zachodniej stronie Wisłostrady i z ulicą Zakroczymską;

4.Wymiana nawierzchni na ścieżce nadwiślańskiej, w szczególności na odcinku od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do tunelu Wisłostrady, gdzie nierówną kostkę dobrze byłoby zastąpić asfaltem.

Dalszych póki co nie proponujemy, gdyż – jak wiemy z doświadczenia – kontakty z Zarządem Dróg Miejskich bywają czasochłonne i wydaje się sensowne w pierwszej kolejności skupić na działaniach na terenie Dzielnicy, gdzie rezultaty można uzyskać przy kilkukrotnie niższym wkładzie pracy. Jeżeli ZDM okazałby się jednak skory do współpracy, możemy podesłać więcej propozycji zmian na drogach będących w jego zarządzie. Tymczasem w ramach drobniejszych udogodnień na ulicach ZDM można by spróbować postarać się o przekształcenie pasa dla autobusów na Marszałkowskiej od strony Galerii Centrum w pas autobusowo-rowerowy.

Jako główne działanie w ramach tworzenia infrastruktury rowerowej w Śródmieściu proponujemy póki co wyznaczanie kontrapasów dla rowerów lub występowanie o dopuszczanie ruchu rowerów pod prąd na zasadach ogólnych (bez wytyczania kontrapasa). W niektórych przypadkach problemem może być parkowanie na kontrapasie – w takich sytuacjach wydaje się wskazane zastanowić nad fizycznym wydzieleniem kontrapasa, np. za pomocą wysokiego krawężnika.

Kontrapasy

1.ulica Nowogrodzka, na odcinku Chałubińskiego-Marszałkowska oraz Marszałkowska-Bracka;

2.ulica Mazowiecka, na całej długości;

3.ulica Hoża (najprościej na odcinku gdzie jest pas dla karetek);

4.ulica Jaracza (w ten sposób powstałby skrót do drogi rowerowej nad Wisłą z Powiśla, problemem mogłoby być parkowanie na kontrapasie);

5.ulica Koszykowa od pl. na Rozdrożu do pl. Konstytucji;

6.ulica Elektoralna na odcinku pl. Bankowy – al. Jana Pawła II (jako alternatywa dla al. Solidarności);

7.ulica Zakroczymska (jako dojazd na Stare i Nowe Miasto, tu powinien wystarczyć znak „nie dotyczy rowerów” lub linia, jako że parkowanie jest równoległe);

8.ulica Kapitulna (pozwoliłaby ominąć kocie łby na Długiej i Senatorskiej, wystarczyłby znak „nie dotyczy rowerów”);

9.Pasaż Niżyńskiego (powstałby dogodny skrót pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Moliera);

10.ulica Kredytowa (pozwoliłaby ominąć Świętokrzyską i Królewską w drodze z Marszałkowskiej na Uniwersytet Warszawski);

11.Podwale;

12. ulica Senatorska na odcinku jednokierunkowym;

13. ulica Oboźna (bezpośrednie połączenie obiektów Uniwersytetu Warszawskiego);

14. ulica Bednarska, przynajmniej na odcinku Furmańska-Dobra;

15.ulica Mokotowska, na odcinku plac Trzech Krzyży-Piękna i plac Zbawiciela-Armii Ludowej;

16.ulica Marszałkowska na odcinku plac Zbawiciela-plac Unii Lubelskiej (co prawda jest to ulica zarządzana przez ZDM, niemniej kontrapas byłby tam wyjątkowo przydatny.

...i inne.

Na koniec postulujemy dopuszczenie ruchu rowerowego na ul. Chmielnej (między Nowym Światem a Pasażem Wiecha) poprzez dodanie tabliczki „nie dotyczy rowerów”.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Ruchu Pieszego i Rowerowego.

Ciąg dalszy

Ulice dzielnicowe: [zobacz >>>]

Ulice ZDM: [zobacz >>>]