Co zrobiono

Niewątpliwie należy zwrócić uwagę na szybką reakcję ZDM na nasze pismo [zobacz >>>] w sprawie niebezpiecznego rozwiązania na świeżo odnowionych kładkach. Schody z szarego betonu kończyły się na środku ścieżki, co nie tylko utrudniało wymijanie, lecz również stwarzało ryzyko wypadku przy gorszej widoczności.

W ciągu kilku tygodni wprowadzono poprawki (już 20 czerwca otrzymaliśmy list elektroniczny od sympatyka informujący nas o zaistniałych zmianach).

Przebieg ścieżki poprawiono, odsuwając ją od ulicy. Po lewej stronie widać świeżo ułożony pasek kostki, a po prawej nową część asfaltowego chodnika.

Niestety nie zachowano skrajni, jednak zastosowano wyraźne kolory na schodach i balustradzie, które ostrzegają przed tym faktem.

Niewątpliwie godnym pochwały jest fakt zwrócenia uwagi na niezwężenie chodnika przy przesuwaniu ścieżki rowerowej. Na zdjęciu po lewej widać nowy, jaśniejszy kawałek.

Cieszy też fakt, że uzupełniono brakujący odcinek nawierzchni na pobliskim kawałku ścieżki. W tym wypadku czas reakcji był nieco dłuższy, jako że problem był zgłaszany przy okazji akcji "Wydepcz sobie ścieżkę" [zobacz >>>]. Mamy jednak nadzieję, że jest to przejaw nowego standardu, wedle którego będą załatwiane nie tylko bieżące sprawy, ale i te zaległe...

...a do takich należy parkowanie na przystanku autobusowym Kostrzewskiego 02. Ale to już inna historia. Póki co, należy się cieszyć, że coraz więcej spraw jest załatwianych na bieżąco. [zobacz >>>]

Pismo Zarządu Dróg Miejskich

Warszawa, dnia 16.06.2008 r.

Od: Zarząd Dróg Miejskich

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

ZDM/DZWM/0717/3513/08

Dot. ścieżki rowerowej przy kładce nad ul. J. Sobieskiego - pismo nr SRN/08/0432/01/MS z dnia 19 maja 2008 r.

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie się problemem i zgłoszenie istniejących utrudnień. Odnośnie przeprowadzonego remontu kładki, która została wybudowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia informujemy, że był to tzw. remont odtworzeniowy. Remont przeprowadzony został na podstawie zgłoszenia, zgodnie z rozdz. 4, art. 29, ust. 2, pkt l Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.). Zakres robót określa w tym przypadku rozdz. l, art. 3, pkt 8 w/w Ustawy — prawo budowlane. Prace remontowe polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu.

Dodatkowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych dobudowano windy w ramach odrębnego zadania, dla którego konieczne było pozwolenie na budowę, natomiast schody i podjazdy na schodach wymieniono ze względu na znaczny stopień zużycia, nie zmieniając ich geometrii.

Zarząd Dróg Miejskich dba także o potrzeby rowerzystów, o czym świadczy zwiększająca się ilość ścieżek rowerowych, obniżone krawężniki ułatwiające jazdę, poprawa oznakowania pionowego i poziomego.

Ulica J. Sobieskiego miała jako jedna z pierwszych wyznaczone ścieżki rowerowe jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. W niektórych miejscach ograniczone możliwości przestrzenne nie spełniają wszystkich oczekiwań. W związku z przedstawioną sytuacją zalecono wykonawcy robót poprawę bezpieczeństwa jazdy rowerzystów w rejonie kładki. Zostały uwzględnione uwagi dotyczące promieni łuków i szerokości ścieżek rowerowych.

Zarząd Dróg Miejskich zawsze, jeśli jest to możliwe, stara się uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników dróg, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

Naczelnik Wydziału Mostów, dr inż. Andrzej Marecki.

Do wiadomości: Karolina Malczyk, Urząd m. st. Warszawy, Gabinet Prezydenta.