Załącznik graficzny przedstawia propozycje korekt w rejonie placu na Rozdrożu (punkty 6-11).