Wreszcie, po ponad trzech godzinach dyskusji - czas na podpisy.