Szanowni Czytelnicy!

Zamierzamy spopularyzować (szerzej niż dotychczas) rozwiązanie przystankowe stosowane coraz częściej w Europie zamiast zatok przystankowych – widoczne na poniższych zdjęciach. Polega ono na dodaniu do chodnika peronu wysuniętego na jezdnię.

W Polsce nie zdążyło się ono jeszcze przyjąć, a tym samym nie zyskało też obowiązującej, oficjalnej nazwy. Spotykany niekiedy termin antyzatoka ma negatywny wydźwięk i siłą rzeczy przywodzi na myśl zatokę, której nie chcielibyśmy dłużej reklamować ;-)

Rozwiązanie to można stosować nie tylko na odcinkach prostych,...

ale także na zakrętach, zarówno na wewnętrznym łuku zakrętu,...

jak i na łuku zewnętrznym (przykłady z Niemiec).

Rozwiązanie w porównaniu z zatokami ma wiele zalet:

Ułatwia włączenie się autobusu do ruchu skracając czas jego postoju na przystanku, a w efekcie usprawniając transport zbiorowy.

Eliminuje manewry skrętne autobusu podczas podjazdu i odjazdu, kiedy zachodzenie przodu lub tyłu pojazdu na przystanek zagraża pieszym, a siła odśrodkowa wewnątrz pojazdu - pasażerom.

Pozwala odzyskać miejsce i powiększyć obszar przystanku, w efekcie usprawnia wymianę pasażerów. Oczekujący nie blokują ruchu pieszych, idący nie muszą przeciskać się między oczekującymi. Poprawia się funkcjonalność przestrzeni otaczającej przystanek.

Zapobiega m.in. takim sytuacjom.

Można je stosować także dla tramwajów.

Zależy nam, aby nazwa tego niepozornego, ale jakże ważnego wysuniętego fragmentu chodnika była możliwie opisowa, zgrabna i zachęcająca do jego stosowania.

Zwracamy się więc do Was o pomoc w wymyśleniu odpowiedniej nazwy albo w wyborze spośród wstępnych propozycji. Może właśnie Twoja inwencja zaowocuje znalezieniem i rozpowszechnieniem odpowiedniej i idealnie pasującej nazwy? Autorzy najtrafniejszych propozycji własnych wybranych przez jury otrzymają upominki.

Czy któryś z tych terminów uważasz za odpowiedni?
antyzatoka
półwysep
półwyspa
półwysepka
przylądek
najezdnik

Jeśli nie - zaproponuj inny:

Tu możesz wpisać uzasadnienie

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, podaj email: