Biuro Drogownictwa o Marynarskiej

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Do: Transprojekt Gdański.

W nawiązaniu do pisma Zarządu Dróg Miejskich z dn. 5 listopada 2008 r., nr ZDM/DZWD/0717/M/405/08, w sprawie uzgodnienia konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych dla projektu przebudowy ul. Marynarskiej na odcinku od ul. Taśmowej do ul. Rzymowskiego w warszawie, informuję, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji zezwala na wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej w kolorze czerwonym - po jednej stronie ul. Marynarskiej, tam, gdzie występuje duże skomasowanie infrastruktury podziemnej.

Nawierzchnia ścieżki po drugiej stronie ul. Marynarskiej winna być wykonana z betonu asfaltowego. Dopuszcza się kolor naturalny nawierzchni asfaltowej.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Mieczysław Reksnis

Do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Jacek Wojciechowicz, I Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
3. Pani Karolina Malczyk, Doradca Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych
4. Pani Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
5. Pani Anna Piotrowska, p.o. Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
6. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Ursynów o Nowoursynowskiej

Ursynów poszedł, jak mogło by się zdawać, łatwiejszą drogą, bo wpierw położył kostkę, a potem wystąpił o odstępstwo od przepisów.

Na szczęście tym razem Biuro Drogownictwa na takie odstępstwo się nie zgodziło, tym bardziej, że nie przemawiały za nim żadne argumenty. (Choć argument o skomasowaniu infrastruktury podziemnej budzi duże wątpliwości, jako że właśnie kostka wygląda zazwyczaj dużo gorzej po pracach podziemnych niż asfalt. Zresztą nie jest to jedyny argument: [zobacz >>>].)

Pozostaje jednak zobaczyć, czy decyzja ratusza odnośnie Nowoursynowskiej zostania wyegzekwowana, czy też pozostanie tylko świstkiem papieru:

Rzecznik Niezmotoryzowanych do Biura Drogownictwa

ROW/08/0033/01/MS

Do: Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Nawiązując do pisma BD-BR-MUT-7041-2-1-08 [zobacz >>>], prosimy o informację, kiedy zostanie wymieniona nawierzchnia na nowowybudowanych oraz przebudowanych (po zmianie przebiegu) odcinkach ścieżki rowerowej przy alei Komisji Edukacji Narodowej na odcinku Płaskowickiej-Belgradzka. Dotyczy to w szczególności łącznika ścieżki z ulicą osiedlową oraz przejazdu rowerowego przez wjazd na ulice osiedlową.

Oba te odcinki powstały przy okazji inwestycji realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w dniu 28 lipca 2008 r., czyli 15 miesięcy po wejściu w życie Zarządzenia nr 380/2007.

Prosimy też o informację, czy wymiana nawierzchni na całym ww. odcinku odbędzie się, czy też została zaniechana po odmownym rozpatrzeniu prośby Dzielnicy Ursynów o wykonanie jej w sposób niezgodny z prawem, tj. z niewygodną i niebezpieczną nawierzchnią z kostki brukowej.