Wjazdu na teren wyspy strzeże słupek ruchomy (ang. bollard) - widoczny, masywny, nie do sforsowania, chyba że czołgiem.