Przesunięcie miejsc parkingowych przynajmniej w połowie na jezdnię pozwoliłoby na stworzenie warunków ruchu pieszych bardziej adekwatnych do śródmieścia Warszawy.