Znak czarnego szlaku na topoli tuż przy granicy placu budowy ma już chyba jedynie znaczenie historyczne i takąż wartość. W tle fragment ściany szczelinowej.