Można podziwiać pracujący wibromłot wciskający w ziemię jak w masło 13-metrowe grodzice lub efekty jego pracy, ale pokonać ich na rowerze nie sposób.