Tylko patrzeć, a i ten obrazek stanie się archiwalny i straci ciągłość również droga rowerowa wzdłuż al. Armii Krajowej i szlak zielony. Jest to bardzo uczęszczana trasa międzydzielnicowa o szczególnym znaczeniu. Zdarzyło mi się przed 7:00 rano, w ciągu kilku minut jazdy od Powązkowskiej do wiaduktu nad torami zliczyć 8 cyklistów. Czy władze wezmą to pod uwagę przed szkodą?