W roku 2008 dyplomanci w Zakładzie Inżynierii Komunikacyjnej w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej przeprowadzili w środowisku osób niepełnosprawnych badanie ankietowe na temat dostępności transportu miejskiego, budynków oraz przestrzeni publicznej. Celem badania była ocena stanu istniejącego oraz rozpoznanie najważniejszych problemów osób niepełnosprawnych w poruszaniu się po Warszawie i dostępie do budynków.

Ankietę przeprowadzono z poparciem Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Wyniki przedstawiono w opracowaniu dostępnym pod adresem: www.il.pw.edu.pl/~zik/dn-raporty.html