Poniższe rozwiązanie zostało zgłoszone do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. [zobacz >>>] Zdobyło ono drugie miejsce w kategorii "transport zbiorowy". [zobacz >>>]

Lokalizacja:

Pas autobusowy na Alejach Jerozolimskich między placem Starynkiewicza a placem Zawiszy

Uzasadnienie kapituły:

Zgłoszenie pokazuje przykład rozwiązania zbyt rzadko stosowanego w Warszawie - śluzy autobuosowej czyli pasów dla autobusów zintegrowanych z systemem organizacji ruchu. W tym przypadku integracja polega na zastosowaniu przed placem Zawiszy sygnalizacji dzięki której autobusy skręcające w lewo mają ułatwiony dostęp (mniejsze straty czasu) do lewego pasa ruchu. Również sam pas autobusowy jest rozwiązaniem pożądanym, ciągle niedocenianym w Warszawie. Pozostaje mieć nadzieję, że niedawno zrealizowane na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego studium możliwości wyznaczenia pasów autobusowych zostanie wkrótce wykorzystane, a przedmiot zgłoszenia stanie się codziennością w Warszawie, a nie wyjątkiem. Tego typu rozwiązania poprawiają konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do samochodu osobowego. Wybitnie zmniejszają koszty eksploatacji autobusów i pozwalają zapewnić bardziej przewidywalną częstotliwość i regularność kursowania autobusów.

Co zrobić, aby było jeszcze lepiej?

- możliwie najszybciej wytyczyć pasy autobusowe opracowane w „Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie” opracowanym na początku roku; stosować priorytet w sygnalizacji świetlnej dla komunikacji zbiorowej;

- unikać łączenia pasu autobusowego z pasem do prawoskrętu - przedstawiamy zdjęcia z Warszawy oraz z Berlina, na których widać...

...jak samochody w kolejce do skrętu w prawo blokują pas dla autobusów...

...oraz jak można tego łatwo uniknąć. Wystarczy umieścić pas do prawoskrętu po lewej stronie pasa autobusowego: samochody ustępują wtenczas pierwszeństwa autobusom, tak samo jak robią to względem pieszych i rowerzystów na przejściu lub przejeździe;

- zrezygnować z zatok na istniejących pasach autobusowych (niepotrzebne straty czasu przy wjeździe i wyjeździe z zatoki);

- wydzielać buspasy separatorem, zniechęcającym niecierpliwych kierowców do tworzenia korków na buspasach.

Uzasadnienie zgłaszającej

Pas autobusowy pozwala autobusom omijać korki, co jest nie do przecenienia w godzinach szczytu.

Zachęca to do korzystania z autobusów, co jest szczególnie istotne w centrum miasta, gdzie powstają największe korki, głównie z powodu ruchu samochodowego.

Pas dla autobusów bardziej sprawiedliwie rozdziela przestrzeń i czas, zwiększając przepustowość ulicy. Byłoby szczególnie godne pochwały gdyby pilnowała go policja, ale ale wydaje się, że można by osiągnąć takie same rezultaty fizycznie oddzielając go od reszty jezdni, zniechęcając niecierpliwych kierowców do wjeżdżania na pas, na którym się znajdować nie powinni.

Osobna sygnalizacja na końcu pasa pozwala autobusom zajmować właściwy pas przed placem Zawiszy, gdyż autobusy mają zielone zanim włączy się ono dla samochodów, dzięki czemu korki są mniejsze, co oszczędza czas, zmniejsza ilość wydzielanych spalin, sprawia, że nie powstaje zamieszanie. Gdyby ruszały razem z samochodami, byłoby trudniej.

Podsumowując, osobny pas dla autobusów jest zawsze korzystny z punktu widzenia komunikacji zbiorowej, szczególnie na głównych arteriach komunikacyjnych miasta, jakimi są Aleje Jerozolimskie. Takie rozwiązanie poprawia sytuację osób korzystających z komunikacji zbiorowej i jest godne naśladowania na innych ulicach miasta.