Ulica Estery, skrzyżowanie z Miodową. Ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych.