Systematyczne ujęcie dobrej hierarchii rozwiązań rowerowych. (Źródło: Alex Sully, Transport Initiatives, prezentacja na spotkaniu grupy ewaluacyjnej projektu BYPAD, Tczew 2008)