Uspokojenie ruchu na ulicy Czyżewskiego skróciło czas oczekiwania pieszych, umożliwiając wyłączenie sygnalizacji świetlnej (na zdjęciu włączony jest tryb pulsujący).