Oznakowanie wjazdu do strefy powinno zostać podkreślone czymś więcej niż znakiem pionowym. Dobrym pomysłem jest uzupełnienie go oznakowaniem poziomym, tak jak na ulicy Kanapariusza.