Pierwszy schemat pokazuje przybliżony obszar uspokojonego ruchu w Gdańsku w 2011 roku (zaznaczony kolorem pomarańczowym). (Źródło: prezentacja oficera rowerowego Gdańska, Remigiusza Kitlińskiego)