Kompleksowe uspokojenie ruchu na ulicy Bysewskiej: na pierwszym planie próg wyspowy, na drugim – szykany.