Wydzielenie strefy Tempo 30 powoduje, że można znacząco ograniczyć liczbę znaków drogowych, ograniczając się do znaków na wjazdach do strefy.