Poniżej przedstawiamy odpowiedź Urzędu Miasta na nasze pismo na temat bałaganu wizualnego w stołecznych słupkach utrudniających nielegalne parkowanie [zobacz >>>]. Odpowiedź nie przyszła szybko, jednak tym razem nie był to skutek niedbałości urzędników, a starań włożonych w udzielenie pełnych wyjaśnień. Mamy nadzieję, że przełoży się ona na uporządkowanie kolorystyki stołecznych dróg. Oto, gdzie powinny być stawiane jakie słupki wg Urzędu Miasta (nie mylić z teoretycznie mu podległym Zarządem Dróg Miejskich):

Problem istnieje

Warszawa, dn. 19.12.08 r.

Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w nawiązaniu do pisma z dn. 17.10.2008, dotyczącego słupków wygradzających w Warszawie, [zobacz >>>] składa poniższe wyjaśnienia.

Narastanie w ostatnim czasie liczby typów słupków wygradzających, o różnych formach i kolorach, stosowanych bez należytej zasady i konsekwencji ich użycia, jest z punktu widzenia estetyki warszawskich ulic zjawiskiem wysoce niepokojącym.

Troską Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej jest aby wszelkie działania inwestycyjne związane z umeblowaniem warszawskich ulic, były przedmiotem konsekwentnej i wieloletniej polityki w tym względzie, a nie działaniami interwencyjnymi, jak np. : w przypadku ul. Puławskiej.

Jak go rozwiązać?

Odnośnie sprawy słupków wygradzających, Wydział kilkakrotnie zgłaszał do Zarządu Dróg Miejskich, propozycje podjęcia wspólnej inicjatywy związanej z uporządkowaniem zasad dotyczących słupków. Na propozycję takiej regulacji składałoby się miedzy innymi [b]ograniczenie form słupków do trzech typów, wyznaczenia ścisłych stref ich zastosowania, oraz ujednolicenia ich kolorystyki.[/b] Ostatnia inicjatywa przedłożona Zarządowi Dróg Miejskich, zawierała propozycję następującego podziału stref zastosowania słupków:

Okolice zabytków

1. Dla obszarów oznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy jako obszary objęte prawną ochroną konserwatora zabytków i uznane za pomnik historii (KZ-PH), proponuje się stosowanie przyjętego modelu słupka z syrenką, wg. projektu arch. K. Kostrzewskiego.

Należy przy tym przyjąć że na wszelkich ulicach i placach wyznaczających granice przestrzeni obszaru, obowiązuje dwustronne stosowanie ww. modelu słupka; jak np.: w przypadku ul. Browarnej czy ul. Królewskiej,

Śródmieście

2. Dla obszarów określonych w Studium jako strefa śródmieścia funkcjonalnego (w tym tereny oznaczone jako centrum miasta), proponuje się słupki współczesne, malowane na jednolity kolor ale o wyszukanych formach. Przykładowo, dobrą formą cechuje się słupek wzoru YORK , z oferty firmy Komserwis (www.komserwis.pl) Słupek ten dostępny jest w trzech wysokościach, co daje możliwość stosowania go zarówno jako słupka blokującego (wysokość 70 cm, nr kat. 05220) jak i słupka ogrodzeniowego łańcuchowego (wys. 110 cm, nr kat. 05218). W przypadku występowania słupków razem i w bliskim sąsiedztwie wskazane byłoby posługiwanie się ich jednolitą (większą) wysokością.

Proponuje się również aby na współczesnych formach słupków blokujących i słupków ogrodzeń łańcuchowych wprowadzić jednolite barwy, pozwalające stworzyć jeden system oznaczania elementów wyposażania ulic. Barwy te są już stosowane na częściach metalowych koszy na śmieci i donic na zieleń, zastosowano je także na Krakowskim Przedmieściu do ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych; planowane są także na wiatach przystankowych. Wszędzie tam zastosowana została szwajcarska poliestrowa farba proszkowa IGP 521ME71319A10, cechująca się dużą wytrzymałością oraz wysokimi walorami estetycznymi (dotyczącymi nie tylko barwy ale i faktury o perlistej nawierzchni). W przypadku konieczności powtórnego malowania już istniejących na ulicach elementów nie jest możliwe stosowanie lakierów proszkowych. Zalecane byłoby wtedy wykorzystywanie koloru grafitowego o parametrach (odcień, połysk, faktura) podobnych do oferowanych przez wskazany lakier IGP. Do malowania słupków należałoby zatem zastosować lakiery o nie gorszych właściwościach, jakie cechuje przykładowa farba szwajcarska.

Okolice śródmieścia

3. Zasady opisane w punkcie 2. powinny stosować się również do strefy miejskiej, w tym szczególnie dla ulic z poniższej, ze względu na ich szczególny charakter. Lista ulic (patrząc od Wisły zgodnie ze wskazówkami zegara):
- Ulice w obszarze wyznaczonym al. Stanów Zjednoczonych, ul. Saską/Egipską, ul. Afrykańską i Wałem Miedzeszyńskim.
- Al. Bora Komorowskiego, od ul. Gen Abrahama do ul. W. Umińskiego
- Al. Gen. Fieldorfa, od ul. Meissnera do ul. W. Umińskiego
- Ul. Sobieskiego, od ul. Spacerowej do al. Gen. W. Sikorskiego.
- Ulice w obszarze wyznaczonym al. Wilanowską, ul. Przyczółkową, ul. Płaskowickiej i skarpą, wraz z tymi ulicami.
- Al. Komisji Edukacji Narodowej (i jej przedłużenie na odcinku służewskim) od ul. Domaniewskiej do stacji metra Kabaty.
-Ul. Żwirki i Figury dla całej długości.
-Al. Krakowska/ Grójecka, od ul. Dickensa do ul. Hynka.
-Ulice Popularna i Globusowa.
-Ul. Wolska, od Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Powstańców Śląskich.
-Ul. Górczewska, od ul. Sokołowskiej do ul. Powstańców Śląskich.
-Ul.Obozowa, od Al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Olbrachta.
-Al. Kasprowicza, od al. Armii Krajowej do ul. Wolumen.

Reszta miasta

4. Dla pozostałych obszarów miasta należałoby zaś przyjąć jeden model, zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, stosowany konsekwentnie w tym samym modelu w kolejnych planach inwestycyjnych.

Zwłoka związana z udzieleniem Państwu odpowiedzi podyktowana była przygotowywaniem przez Wydział kolejnych wystąpień do ZDM, tym razem ze wskazaniem konkretnych obszarów i ulic. Jednocześnie informujemy że za sposób urządzenia i wyposażenia warszawskich ulic, odpowiadają ich zarządcy (np.: ZDM) gdyż działania Wydziału Estetyki mają charakter opiniotwórczy a nie decyzyjny. Przepraszając za zwłokę w przygotowaniu odpowiedzi, pragniemy zapewnić że było to podyktowane jedynie faktem iż nie chcieliśmy udzielać Państwu informacji zdawkowych, o tym, że już wielokrotnie występowaliśmy do ZDM o wprowadzenie zmian. Mamy nadzieję, że obecnie, po wskazaniu ulic i obszarów, i przeprowadzeniu dyskusji na ten temat pomiędzy jednostkami miejskimi, sprawa znajdzie konkretne rozwiązanie.

Tomasz Gamdzyk Naczelnik Wydziału