SRN/08/0416/08/MS

Do: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy

dotyczy: kolorystyki słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu

Nawiązując do pisma SRN/08/0416/05/MS [zobacz >>>] w sprawie słupków przy przystanku Hoża 02 przesłanego państwu do wiadomości oraz licznych artykułów w prasie codziennej na temat estetyki i różnorodności stosowanych w Warszawie wygrodzeń, wnosimy o wprowadzenie jednolitego wzoru słupka, który będzie stosowany w całej Warszawie.

Wydaje się, że miasto stołeczne z racji swojej funkcji powinno w całości pełnić funkcję reprezentacyjną. Tym samym na jego terenie wskazane byłoby stosowanie wygrodzeń innych aniżeli na drogach publicznych pozamiejskich. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wybór już stosowanego słupka żeliwnego z syrenką jako charakterystycznego dla Warszawy. Tym bardziej, że znaczna ilość takich słupków już znajduje się na stołecznych ulicach.

Możliwy jest też wybór innego wzorca, jednak dopóki nie zostanie ustalony jeden obowiązujący wzór, z pewnością nie ustaną ataki prasy na chaotyczne zagospodarowanie miejskich ulic. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), słupki U-12C mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Wysokość słupków powinna wynosić od 0,6 do 0,8m. Barwa słupków blokujących powinna być biało-czerwona. Dopuszcza się stosowanie słupków blokujących w formie ozdobnej dostosowanej do architektury otoczenia o barwach innych niż biało-czerwone.

Trudno zrozumieć, dlaczego Warszawa jedynie sporadycznie wykorzystuje możliwość stosowania formy ozdobnej słupków, podczas gdy mogłaby niskim kosztem znacząco podwyższyć estetykę przestrzeni publicznych, nie tylko usuwając samochody z miejsc, gdzie nie powinny się znajdować, lecz również dodając elementy dekoracyjne.