Od redakcji

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasze zapytanie odnośnie tego, jak Zarząd Dróg Miejskich uprzywilejował tramwaje przy okazji zmiany cyklu świateł na Grochowskiej. ZDM przekazał pismo do Tramwajów Warszawskich. Wytłuszczenia powtarzamy za oryginałem.

Pismo Tramwajów Warszawskich

Warszawa, 05.02.2009 r.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Zarząd Dróg Miejskich przekazał jej do rozpatrzenia Pańskie wystąpienie z dnia 16.10.2008 r. dotyczące wpływu modyfikacji w sygnalizacji świetlnej na warunki ruchu tramwajów.

Uprzejmie informujemy, że modyfikacja sygnalizacji świetlnej na ul. Grochowskiej nie była uzgadniania w Tramwajach Warszawskich. Nie mamy w związku z tym informacji, czy i w jakim zakresie wprowadzone zostały tam priorytety dla tramwajów.

Zgodnie z danymi Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajów, zmiany czasu przejazdu tramwajów na odcinku od przystanków Al. Zieleniecka do przystanków Wiatraczna (a więc bez przejazdu przez węzły), kształtowały się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli (dane w min):

Kierunek Al. Zieleniecka - Wiatraczna:

Data/godzina 07:15-08:15 11:30-12:30 16:15-17:15
03-07.12.2007 9,1 9,8 8,6
08-12.12.2008 8,4 9,6 9,0

Kierunek Wiatraczna - Al. Zieleniecka:

Data/godzina 07:15-08:15 11:30-12:30 16:15-17:15
03-07.12.2007 9,1 8,7 9,3
08-12.12.2008 9,2 8,5 9,2

Rozkładowy czas jazdy tramwajów na tym odcinku jest równy 8-9 minut w kierunku do Ronda Wiatraczna oraz 7-8 minut od Ronda Wiatraczna do Al. Zielenieckiej. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że nie nastąpiły istotne zmiany rzeczywistego czasu przejazdu tramwajów na tym odcinku. Nie nastąpiła zatem poprawa czasów przejazdu tramwajów po zmianach.

Ponadto, w ramach przygotowania Studium wykonalności dla projektu pn. Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 40 tramwajów niskopodłogowych przeprowadzono analizę warunków ruchu tramwajów na wybranych ciągach komunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonych pomiarów na trasie od skrzyżowania Grochowska - Czapelska do skrzyżowania Targowa - Kijowska stwierdzono, że średnia wielkość strat czasu na skrzyżowaniach na tej trasie, bez wliczania czasu wymiany pasażerów jest równa ponad 30%.

W związku z powyższym wystąpimy do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego wdrożona została organizacja ruchu niezgodna z zasadą uprzywilejowania transportu tramwajowego, wprowadzoną w Polityce transportowej miasta z 27 listopada 1995 roku (Cel szczegółowy A.1 tiret 2) i o dokonanie, w ramach gwarancji, usunięcia oczywistej wady projektu polegającej na niezastosowaniu wymogów Polityki transportowej Miasta st. Warszawy.

Jeśli projekt nie obejmował instalacji urządzeń wykrywających tramwaje i wprowadzenia programów akomodacyjnych, konieczne będzie czasowe uprzywilejowanie tramwajów w sposób bierny, polegający na zmianie offsetów w koordynacji liniowej na dostosowane do prędkości przejazdu tramwaju, z uwzględnieniem zatrzymań na przystankach i wymiany pasażerów. Chociaż rozwiązanie to nie pozwoli wyeliminować całości strat czasu, zwłaszcza w przypadku wypadnięcia tramwaju z wiązki koordynacyjnej, powinno jednak w sposób odczuwalny poprawić prędkość podróży tramwajem i umożliwić skrócenie rozkładowego czasu jazdy tramwajów na tej trasie. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać nawet wydłużenie tego czasu.

Członek Zarządu
dr inż. Krzysztof Mordziński

Członek Zarządu
Joanna Baczewska