Ratusz zadeklarował, że znajdzie sposoby i środki na wytyczenie przejść dla pieszych przy Rondzie Czterdziestolatka. Pozwoliłoby to na zlikwidowanie bodaj największej bariery w centrum miasta. Jednak deklaracja ta nie wzięła się znikąd...

Co było?

Wszyscy są za poza ZDM

W połowie kwietnia w sprawie przejść przy Dworcu Centralnym wypowiedziała się Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu [zobacz >>>]. Wkrótce potem rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie [zobacz >>>]. Na papierze i przez internet podpisało się ponad 1200 osób.

Listę podpisów planowaliśmy przekazać podczas happeningu ilustrującego, na czym polega problem przy Rondzie Czterdziestolatka, jednak nikt z Gabinetu Prezydenta się nie stawił [zobacz >>>].

Poniżej znajduje się relacja filmowa z wydarzenia:

Po happeningu zebrały się komisje rad dzielnic Ochoty i Śródmieścia, które również jednogłośnie poparły wytyczenie przejść [zobacz >>>]. Na posiedzeniu śródmiejskim za przejściami wypowiadał się też Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Rano następnego dnia, w środę 6 V, dzień po zorganizowanym przez nas happeningu, wzięliśmy udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności. Jej członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę, w której Komisja wskazała na pilną potrzebę wytyczenia przejść naziemnych wokół Ronda Czterdziestolatka, a także Rotundy w celu udostępnienia przestrzeni miejskiej osobom z niepełnosprawnością. Zdaniem członków Komisji obecne przejścia podziemne utrudniają, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiają pokonanie skrzyżowań znajdujących się w centrum Warszawy osobom na wózkach i z wózkami. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji zajmujących się tematyką niepełnosprawności oraz przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Jak widać, wszyscy - łącznie z przedstawicielami Rad Dzielnic i Urzędu m.st. Warszawy opowiadali się za przejściami. Votum separatum konsekwentnie zgłaszał jedynie Zarząd Dróg Miejskich. Wciąż brakowało jednak deklaracji ze strony osób decyzyjnych.

Szybka reakcja włodarzy

Tego samego dnia po południu otrzymaliśmy informację, że Ratusz – dotychczas przeciwny budowie zebr – na skutek naszych działań zmienił zdanie w tej sprawie. Na spotkaniu zespołu pod przewodnictwem wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Inżynier Ruchu zdecydowali, że chcą wytyczyć pasy przy Dworcu Centralnym. Zadeklarowali możliwość wytyczenia 4 przejść naziemnych wokół ronda Czterdziestolatka i 2 przejść przy Al. Jerozolimskich – w ciągu ul. Emilii Plater i po zachodniej stronie bliżej pl. Zawiszy. Jesteśmy pod wrażeniem i bardzo cieszymy się z deklaracji włodarzy.

Przekazanie petycji

12 maja przekazaliśmy petycję - wraz z pluszową zebrą - na ręce Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Co dalej?

Liczymy na to, że Ratusz nie poprzestanie na obietnicach. Wiceprezydent zapowiedział analizę techniczną możliwości wykonania zebr. Koncepcja przejść naziemnych ma być gotowa w ciągu trzech, czterech tygodni. Liczymy na to, że bezpośrednio po opracowaniu koncepcji miasto sporządzi projekt niezbędnych zmian, a następnie rozpocznie prace. Oby jak najszybciej!