Przykładowe możliwe rozwiązanie w rejonie przejścia dla pieszych pokazuje załączony rysunek.