W związku z wynikłymi kontrowersjami dotyczącymi planowanej przebudowy ulicy Herbsta na odcinku Romera - al. KEN, przedstawiamy stanowisko stowarzyszenia Zielone Mazowsze w sprawie tej inwestycji.

Obecny kształt ulicy Herbsta stanowi przykład charakterystycznego dla krajów dawnego bloku wschodniego nieefektywnego wykorzystania przestrzeni pasa drogowego. Szeroka, 14-metrowa jezdnia nie przekłada się na realną przepustowość, gdyż decydująca jest i tak przepustowość skrzyżowań. Co więcej, na skrajnych pasach rozwija się chaotyczne parkowanie, co sprawia że przekrój 2x2 pasy ruchu jest jedynie fikcją - de facto mamy do czynienia z przekrojem 2x1 + bardzo szerokie pasy parkingowe. Parkowanie występuje również w okolicach przystanków autobusowych, w efekcie autobusy komunikacji mają trudności z podjechaniem do krawędzi przystankowej. Odziedziczona po PRL imponująca szerokość drogi sprzyja w zasadzie jedynie rozwijaniu niebezpiecznych prędkości na odcinkach między skrzyżowaniami.

Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ulica Herbsta miała stać się ulicą lokalną, służącą obsłudze osiedli i dojazdowi do ulic zbiorczych. To dobra decyzja - równoległa i odległa zaledwie o 400 m ul. Ciszewskiego znacznie lepiej nadaje się do prowadzenia ruchu międzyosiedlowego. W typowym mieście europejskim na ulicy Herbsta zastosowane byłyby środki organizacji ruchu zniechęcające do jej tranzytowego wykorzystania (np. ograniczenia prędkości, ograniczenia relacji na skrzyżowaniach) i dające priorytet takim funkcjom jak parkowanie, ruch rowerowy czy łatwość przekraczania ulicy przez pieszych.

Niestety, władze dzielnicy Ursynów nie biorą pod uwagę ani aktualnego wykorzystania ulicy, ani ustaleń Studium. Przygotowany na zlecenie dzielnicy projekt remontu ulicy Herbsta autorstwa firmy MIX-PROJEKT na długie lata utrwala niefunkcjonalny stan istniejący, ani nie rozwiązując problemów parkingowych, ani nie poprawiając warunków dla ruchu rowerowego. Pogorszone zostaną również warunki ruchu pieszego poprzez przeniesienie przejścia dla pieszych w mniej dogodne miejsce, dodatkowo zasłonięte przez parkujące samochody.

Szczególnie kuriozalna jest wyrysowana w projekcie propozycja drogi rowerowej przechodzącej w połowie remontowanego odcinka na drugą stronę jezdni. Jej realizacja oznaczałaby, że np. rowerzysta podróżujący ciągiem ulic Herbsta - Jastrzębowskiego musiałby na odcinku niecałych 200 m dwukrotnie pokonywać jezdnię ulicy Herbsta niezaleznie od kierunku jazdy, co drastycznie pogarsza nie tylko bezpośredniość, ale i bezpieczeństwo podróży rowerem (niepotrzebne przecięcia z ruchem samochodowym).

Projekt przebudowy ulicy forsowany przez Urząd Dzielnicy charakteryzuje się wewnętrzną sprzecznością - z jednej strony utrzymywany jest obecny przekrój jezdni z myślą o intensyfikacji ruchu samochodowego i - po przedłużeniu za ul. Pileckiego - prowadzeniu nią tranzytu, z drugiej - proponuje się przejazd rowerowy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami, bez sygnalizacji świetlnej, z azylem o szerokości niewystarczającej na bezpieczne zatrzymanie rowerzysty.

Warto zauważyć, że już obecnie na Ursynowie regularnie przekraczane są dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, których głównym źródłem jest transport samochodowy (np. pył zawieszony PM10, stacja pomiarowa WIOŚ przy ul. Wokalnej). Dlatego tym bardziej negatywnie oceniamy działania Urzędu Dzielnicy zmierzające do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego wewnątrz Ursynowa, a konsekwencji - zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

Uważamy, że dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki na odcinku ulicy Herbsta pomiędzy al. KEN a Romera, należy opracować nowy projekt przebudowy ulicy, oparty na następujących założeniach:

1. Akceptacja faktu, że część obecnej jezdni jest i będzie wykorzystywana na parkowanie.

2. Rezygnacja z dogmatycznego trzymania się przekroju 2x2 pasy ruchu i przyjęcie jako zasady przekroju: 1x2 pasy ruchu + pasy skrętne przed skrzyżowaniami + zatoki autobusowe, co pozwoli utrzymać przepustowość zbliżoną do obecnej przy znacznie mniejszej terenochłonności.

3. Odzyskana przestrzeń powinna zostać wykorzystana na uporządkowane zatoki i pasy parkingowe, drogi rowerowe i poszerzenie chodników.

4. Dla ruchu rowerowego najlepszym rozwiązaniem byłyby jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni, miejscami przechodzące w pasy rowerowe na jezdni; można również rozważyć drogę dwukierunkową po jednej stronie jezdni, ale w takim wypadku konieczne jest również przewidzenie dalszego jej przebiegu zarówno w kierunku ulicy Pileckiego, jak i Anody, tak by na całej długości ciągu Jastrzębowskiego - Herbsta droga rowerowa prowadziła konsekwentnie po tej samej stronie ulicy.

Przykładowe możliwe rozwiązanie w rejonie przejścia dla pieszych pokazuje załączony rysunek.

Jednocześnie podtrzymujemy stanowisko wyrażone podczas spotkań w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i u Inżyniera Ruchu, że zaproponowany w projekcie MIX-PROJEKT przebieg drogi rowerowej jest nieakceptowalny w świetle współczesnej wiedzy na temat zasad organizacji ruchu rowerowego.

Zdajemy sobie sprawę z występującej obecnie presji "przyśpieszania" inwestycji. Uważamy jednak, że szybkość nie powinna się odbijać negatywnie na jakości realizowanych rozwiązań i dlatego liczymy na opracowanie nowego, bardziej dostosowanego do charakteru ulicy Herbsta, projektu jej przebudowy.