Opinia ws. projektu układu dróg wokół oczyszczalni Czajka

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W związku z przesłaną 14 maja 2010 r. koncepcją modernizacji ul. Przylesie w dzielnicy Białołęka, uprzejmie informujemy że projekt ten opiniujemy negatywnie ze względu na:

1. Zmiany strony ulicy przez ścieżki rowerowe, niepotrzebnie mnożące punkty kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a samochodowym;

2. Substandardowe wyłukowania, a nawet zakręty pod kątem prostym bez wyłukowań na ścieżkach rowerowych;

3. Niewystarczające odległości widoczności na przejściach ścieżek rowerowych przez skrzyżowania i zjazdy;

4. Brak możliwości wjechania na ścieżkę, a następnie bezpiecznego włączenia się do ruchu, zarówno na granicy opracowania jak i na wielu skrzyżowaniach (Łącznikowa / Deseniowa, Chlubna / Deseniowa, Czajki / Chlubna, Czajki / Łącznikowa).

W odniesieniu do obszaru objętego zakresem opracowania postulujemy następujące rozwiązanie prowadzenia ruchu rowerowego:

5. Na ul. Przylesie: rezygnacja z wydzielonej ścieżki rowerowej i wyznaczenie obustronnych jednokierunkowych pasów dla rowerów w jezdni poszerzonej do łącznej szerokości 9 m (2 pasy ruchu po 3 m i 2 pasy rowerowe po 1,5 m).

6. Na pozostałych ulicach w zakresie opracowania: rezygnacja z wydzielonych ścieżek rowerowych, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na jezdni i ograniczenie prędkości do 30 km/h, tak by zapewnić bezpieczeństwo ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią. Przykładowe elementy uspokojenia ruchu to:

- Podniesione tarcze skrzyżowań i zmniejszenie promieni łuków na połączeniu jezdni z R9 i R11 do R6.

- Mini ronda z przejezdną wyspą centralną.

7. Na skrzyżowaniu ul. Czajki i Przylesie - małe rondo z zakończeniem oznakowania pasów rowerowych w ul. Przylesie ok. 20 m przed rondem.

Stanowisko ws. oznakowania ciągu wzdłuż ul. Herbsta

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W związku z interpelacją Radnego m.st. Warszawy Bartosza Dominiaka z 10 maja br. oraz zaproszeniem na spotkanie 25 maja br. przesłanym 24 maja br. informujemy, że projekt przebudowy ul. Herbsta był przedmiotem gorących dyskusji w 2007 r. [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] Szczegółowe stanowisko Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w sprawie projektu przebudowy dostępne jest na stronie internetowej. [zobacz >>>]

Naszym zdaniem, oznakowanie wykonanego według nieuzgodnionego projektu budowlanego ciągu z czerwonej kostki jako drogi dla rowerów przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Po pierwsze, narzucenie na rowerzystów obowiązku korzystania z tego ciągu zwiększy liczbę punktów kolizji pomiędzy ruchem rowerowym a samochodowym. Na przykład rowerzyści jadący w kierunku zachodnim będą zmuszeni do dwukrotnego przekraczania jezdni ul. Herbsta na odcinku ok. 200 m i włączania się do ruchu w miejscu trudnym do obserwacji przez kierowców.

Po drugie, część chodnika z szarej kostki jest obecnie zajęta przez parkujące samochody. Przeznaczenie zatem części z czerwonej kostki dla ruchu rowerowego bez dalej idących zmian w organizacji ruchu nadmiernie utrudni ruch pieszy.

Co więcej, z badań przeprowadzonych w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych na Ursynowie wynika, że segregacja ruchu pieszego od rowerowego jedynie kolorem kostki jest w odczuciu ursynowskich rowerzystów dalece niewystarczająca.

Uważamy, że wciąż możliwe jest uporządkowanie ruchu na ul. Herbsta (a także Romera, Surowieckiego, Bartoka i Jastrzębowskiego) zgodnie z koncepcją przedstawioną w wyżej zacytowanym stanowisku, z drobnymi korektami wynikającym z wykonanych w ramach przebudowy korekt geometrii. Nie wymaga to ponownej kompleksowej przebudowy ulicy, a jedynie zamontowania na jezdni elementów prefabrykowanych (wysp i separatorów) kanalizujących ruch samochodowy i rowerowy.